Elmi əsərlər

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən yazılan kitablar.

Elmi tövsiyələr

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən dərc edilən tövsiyələr

Elmi jurnallar və məqalələr

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən dərc edilən elmi məqalələr toplusu və jurnallar.

Bukletlər

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan tövsiyyə xarakterli bukletlər.

HETİ 2018

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun "Elmi əsərlər məcmunu"

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının 30 noyabr 2018-ci il tarixli iclasında (11 saylı protokol) nəşr edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 151 səhifə

HETİ 2018

"Süd məhsuldarlığının artırılmasında yaşıl yemin tətbiqi"-nə dair buklet

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun "Yemləmə, yem istehsalı və məhsulların emalı texnologiyası" laboratoriyasının müdiri Həsənov Namiq Məhərrəm oğlu.

HETİ 2019

"Heyvandarlıq fermalarının tikilməsi zamanı zoogigiyenik qaydalar"-a dair buklet

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi katibi S.H.Məmmədov, "Zootexniki və biokimyəvi tədqiqatlar" laboratoriyasının müdiri Y.Q,Gözəlov və elmi işcisi M.R.Xəlilova

derc edilme tarixi

Kitabın adı

Kitab haqqında qısa xülasə

derc edilme tarixi

Kitabın adı

Kitab haqqında qısa xülasə

derc edilme tarixi

Kitabın adı

Kitab haqqında qısa xülasə.